Background

Çelik Dökümler

Çelik Dökümler

Çelik Dökümler

Çelik Dökümler, istenen bileşimdeki ergimiş çeliğin uygun konfigürasyondaki bir kalıba dökülmesi ve katılaşmasına izin verilmesiyle üretilirler. Çeşitli kalıp türlerinden herhangi birinde üretilen çelik dökümler ve benzer kimyasal bileşime sahip dövme çelikler, ısıl işlemden benzer şekilde etkilenirler, aynı kaynaklanabilirliğe sahiptirler ve benzer fiziksel ve mekanik özellikler gösterirler. Ancak çelik dökümler, dövme çelikler için tipik olan dövmeyle ilişkili olan yönlülüğün mekanik özellikler üzerindeki etkilerini göstermezler.

Karbon çeliklerin ve düşük alaşımlı çeliklerin deoksidasyonu için (yani oksijen içeriklerinin kontrolü için) alüminyum, titanyum ve zirkonyum kullanılır. Bunlardan alüminyum, etkinliği ve düşük maliyeti nedeniyle diğer elementlere göre daha sık kullanılır. Aksi belirtilmedikçe, karbon çelikleri ve düşük alaşımlı çelikler için normal kükürt limiti %0,06 ve normal fosfor limiti %0,05'tir.

Karbonlu çelik dökümler karbon içeriklerine göre üç ana grupta sınıflandırılabilir:
- Düşük karbonlu çelik dökümler: %0,20 C veya daha az
- Orta karbonlu çelik dökümler: %0,20 ile %0,50 C
- Yüksek karbonlu çelik dökümler %0,50 C veya daha fazla

Düşük Karbonlu Çelik Dökümler
Düşük karbonlu çelik dökümler, karbon içeriği %0,20'den az olan çeliklerdir. Düşük karbon sınıflandırmasındaki ürünlerden çoğu %0,16 ile %0,19 arasında C, %0,50 ile %0,80 Mn, %0,05 P (maks), %0,06 S (maks) ve %0,35 ile %0,70 Si içerir.

Orta Karbonlu Çelik Dökümler
Orta karbonlu çelik dökümler %0,20 ile %0,50 C içerir ve çelik döküm üretiminin büyük kısmını temsil eder. Karbonun yanı sıra %0,50 ile %1,50 Mn, %0,05 P (maks), %0,06 S (maks) ve %0,35 ile %0,80 Si içerirler.

Yüksek Karbonlu Çelik Dökümler
0,50'den fazla C içeren çelik dökümler yüksek karbonlu çelikler olarak sınıflandırılır. Bu sınıf ayrıca %0,50 ile %1,50 Mn, %0,05 P (maks), %0,05 S (maks) ve %0,35 ile %0,70 Si içerir. Yüksek karbonlu çelik dökümler genellikle tam tavlama ısıl işlemine tabi tutulurlar. Yüksek karbonlu çeliklerin mikro yapıları ısıl işlemlerle kontrol edilir. Ayrıca karbonun da önemli bir etkisi vardır.