Background

Isıya Dayanıklı Çelik Dökümler

Isıya Dayanıklı Çelik Dökümler

Isıya Dayanıklı Çelik Dökümler

Sürekli veya aralıklı olarak 650°C'yi (1200°F) aşan çalışma sıcaklıklarına maruz kaldıklarında sürekli çalışma yeteneğine sahip olan döküm alaşımları, ısıya dayanıklı döküm alaşımları olarak sınıflandırılırlar. Bu tür çalışma koşulları için kullanılan ısıya daynıklı çelik dökümler, demir-krom (düz krom), demir-krom-nikel ve demir-nikel-krom alaşımlarını içermektedir.

Isıya dayanıklı döküm alaşımlarının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar:
-Yüksek sıcaklıklarda korozyona karşı güçlü direnç
-Kararlılık (deformasyona, çatlamaya veya termal yorulmaya karşı direnç)
-Sürünme mukavemeti (plastik akışa karşı direnç)

Krom-nikel ve nikel-krom alaşımlı çelik dökümler, yüksek çalışma sıcaklıklarında kullanılacaksa, tamamen östenitik yapıya veya bir miktar ferrit ile yüksek oranda östenitik yapıya sahip olmalıdır.

Krom ve nikel içeriğine bağlı olarak, bu demir bazlı alaşımların yapıları östenitik (kararlı), ferritik (kararlı, ancak aynı zamanda yumuşak, zayıf ve sünek) veya martensitik (kararsız) olabilir. Bu nedenle krom ve nikel oranları, karbürizasyon ve sıcak gaza karşı dirençle birlikte yüksek sıcaklıklarda iyi mukavemet elde etmek için seçilmelidir.

Östenitik bir matriste karbürlerin veya metallerarası bileşiklerin homojen bir şekilde dağılması, yüksek sıcaklık mukavemetini önemli ölçüde artırır.

Isıya Dayanıklı Çelikler Döküm Uygulamaları:
Isıya dayanıklı döküm alaşımları, metal işleme fırınlarında, gaz türbinlerinde, uçak motorlarında, askeri ekipmanlarda, petrol rafineri fırınlarında, çimento değirmeni ekipmanlarında, petrokimya fırınlarında, enerji santrali ekipmanlarında, çelik fabrikası ekipmanlarında kullanılmaktadır.