Background

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Ergenekon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşteri talep ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen yüksek kalitede ürünü; Çevre ve İş Sağlığı – Güvenliği mevzuatlarına uygun olarak sağlamayı ve bu alanlardaki başarımını sürekli iyileştirmeyi,
  • Kendi stratejik hedeflerinin belirlenmesinde Çevre ve İş Sağlığı – Güvenliği gerekliliklerini gözetmeyi,
  • Faaliyetlerden veya ürünlerden kaynaklanabilecek çevresel kirlenmeyi, yaralanma ve sağlık sorunlarını önlemeyi,
  • Bireysel sorumluluklarını ve Yönetim Sistemlerindeki başarının topyekûn katılım ile sağlanacağının bilincinde olan çalışanlarımızın, değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını arttırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi, taahhüt eder.